Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI NFZ

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

28 lutego 2022
Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.