Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI PERSONEL MEDYCZNY

15 czerwca – manifestacja medyków pod Sejmem. Dzień Testu Wiarygodności Polityków

14 czerwca 2021
15 czerwca – manifestacja medyków pod Sejmem. Dzień Testu Wiarygodności Polityków

We wtorek 15 czerwca 2021 r. przed Sejmem Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych organizuje manifestację, na którą przybędą pielęgniarki, pielęgniarze i położni oraz zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, fizjoterapii i analityki medycznej, ratownicy medyczni oraz współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci  oraz przedstawiciele zawodów niemedycznych z całej Polski.