Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE POSTĘPOWANIE ASEPTYCZNE POSTĘPOWANIE ANTYSEPTYCZNE ASEPTYKA DEZYNFEKCJA

Kontrola zakażeń - postępowanie aseptyczne i antyseptyczne

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek, 5 października 2020
Kontrola zakażeń - postępowanie aseptyczne i antyseptyczne

Antyseptyka dąży do osiągnięcia względnej jałowości, ale nigdy nie spowoduje uzyskania 100% dekontaminacji. Zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce, do grupy antyseptyków zalicza się produkty lecznicze, w tym produkty weterynaryjne, które niszczą drobnoustroje i hamują ich wzrost oraz są stosowane miejscowo na uszkodzone tkanki, a także na skórę pacjenta przed zabiegami.

Skuteczność procesu dezynfekcji zależy od jej poziomu i dzielimy ją na dezynfekcję wysokiego, średniego i niskiego poziomu. Skuteczność dezynfekcji wysokiego poziomu jest porównywalna ze sterylizacją. Dezynfekcja średniego poziomu nie obejmuje swoim zakresem spor bakteryjnych i dotyczy sprzętu i powierzchni charakteryzujących się średnim ryzykiem przeniesienia zakażenia. Dezynfekcja niskiego poziomu nie eliminuje spor, prątków i wirusów pozbawionych osłonki lipidowej, dotyczy sprzętu i powierzchni obarczonych niskim ryzykiem przeniesienia zakażeń. Dezynfekcję możemy podzielić na termiczną, chemiczno-termiczną oraz chemiczną.