Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

WHO odradza stosowanie osocza w leczeniu COVID-19

7 grudnia 2021
WHO odradza stosowanie osocza w leczeniu COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące leków na COVID-19, uwzględniając osocze rekonwalescencyjne. W przypadku pacjentów z łagodnym COVID-19, WHO odradza jego stosowanie. Powinien być natomiast stosowany tylko w badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z ciężkim i krytycznym przebiegiem COVID-19.