Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.09.2021
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO OPIEKA NAD NOWORODKIEM PROBLEMY ZDROWOTNE U NOWORODKÓW WARTO WIEDZIEĆ

Neonatologia – test wiedzy dla pielęgniarek i położnych

Dziubak Małgorzata, 7 maja 2021
Obrazek artykułu

Jednym z kierunków rozwoju w pielęgniarstwie neonatologicznym jest sprawowanie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym i chorym, obciążonym różnymi problemami zdrowotnymi. Dla jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej wymagana jest wiedza z zakresu fizjologii i patologii noworodka, którą należy systematycznie zgłębiać, ponieważ neonatologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny.