Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO KORONAWIRUS SARS-COV-2 COVID-19 SZCZEPIENIA EPIDEMIA EPIDEMIOLOGIA

Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i ich perspektywy

15 grudnia 2020

Już wstępne badania z Chin i innych krajów wykazały, że chociaż większość przypadków COVID-19 ma stosunkowo łagodny przebieg, to około 20% stanowią ciężkie postacie zakażeń. Wskaźnik śmiertelności SARS-CoV-2 wydaje się być zależny od wieku, z wyższym odsetkiem wśród osób starszych, zwłaszcza mężczyzn, i wynosi 1-3%. Jest on jednak bardzo zmienny i był nieproporcjonalnie wysoki we Włoszech (nawet 7,3%), najprawdopodobniej z powodu stosunkowo starzejącej się populacji oraz szwankującego systemu opieki zdrowotnej.

W przebiegu COVID-19 współczynnik reproduktywności (R0), który jest liczbą wtórnych zakażeń spowodowanych bezpośrednio przez jedną zakażoną osobę w populacji, w której wszystkie są podatne na infekcje, szacuje się na 2-3. Biorąc pod uwagę znaczenie tej choroby dla zdrowia publicznego oraz tempo zakażeń COVID-19 na całym świecie, szczepionki oraz specyficzne leki przeciwko SARS-CoV-2 są pilnie potrzebne.

Podczas pandemii wirusa grypy A/H1N1/pdm09 producenci szczepionek szybko przestawili swoje linie produkcyjne z produkcji trójwalentnych szczepionek przeciwko grypie sezonowej na monowalentne szczepionki przeciwko grypie pandemicznej. W tym przypadku była to stosunkowo prosta zmiana szczepów w obrębie istniejących już i zwalidowanych procesów technologicznych. Mimo to, minęło aż sześć miesięcy, zanim szczepionka przeciwko grypie pandemiczniej była gotowa do dystrybucji i użycia. Obecnie świat nauki stanął przed nowym wyzwaniem w postaci wirusa, który pojawił się u ludzi de novo, oraz bardziej złożonymi problemami natury technologicznej, jako że nie istnieją szczepionki i/lub linie produkcyjne dla szczepionek skierowanych przeciwko koronawirusom ludzi.