Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI

Świadczenie kompensacyjne z tytułu szkody związanej z badaniem klinicznym

22 czerwca 2023
Świadczenie kompensacyjne z tytułu szkody związanej z badaniem klinicznym

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym.