Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Sprzeciw pielęgniarek i położnych wobec braku przywrócenia norm zatrudnienia w szpitalach

11 października 2021
Sprzeciw pielęgniarek i położnych wobec braku przywrócenia norm zatrudnienia w szpitalach

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraziła sprzeciw wobec braku przywrócenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach, które MZ po raz kolejny przedłużyło. Zdaniem Rady prowadzi to do sytuacji jednoosobowych dyżurów oraz braku zatrudniania absolwentów pielęgniarstwa czy położnictwa.