Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI PROTEST OCHRONA ZDROWIA MINISTERSTO ZDROWIA

Spotkanie w CPS Dialog bez udziału Komitetu Protestacyjnego. Kolejny dzień Białego Miasteczka 2.0

17 września 2021
Spotkanie w CPS Dialog bez udziału Komitetu Protestacyjnego. Kolejny dzień Białego Miasteczka 2.0

W czwartek, 16.09.2021, w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" doszło do spotkania Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, jednak bez udziału przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego. Posiedzeniu przewodniczyła Maria Ochman z NSZZ "Solidarność", a udział w obradach wzięli przedstawiciele: OPZZ, Pracodawcy RP i Federacja Szpitali Polskich oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.