Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI PROTEST OCHRONA ZDROWIA MINISTERSTO ZDROWIA

OZZL: Ministerstwo Zdrowia przekazuje fałszywe informacje

15 września 2021
OZZL: Ministerstwo Zdrowia przekazuje fałszywe informacje

W liście z 14 września 2021 do Ministra Zdrowia, Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL, Krzysztof Bukiel pyta, dlaczego nowy wiceminister zdrowia ds. dialogu zasługuje na pensję w kwocie nieco ponad 16 tys. PLN brutto za jeden etat, podczas gdy lekarz specjalista zatrudniony np. w szpitalu z co najmniej 20 letnim stażem na pensję prawie dwa razy niższą.