Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
SKALE I KWESTIONARIUSZE UDAR MÓZGU

Skala NIHSS

29 września 2023
Skala NIHSS

W obrazowaniu klinicznym udaru mózgu podstawowe znaczenie ma badanie kliniczne obejmujące nie tylko układ nerwowy, ale również narządy i układy pozamózgowe. Skale udaru mózgu pozwalają ocenić nasilenie wybranych, zawartych w skali, objawów udaru i w kolejnych badaniach monitorować zachodzące zmiany. Najbardziej rozpowszechnioną skalą służącą temu celowi jest Skala Udarowa Narodowych Instytutów Zdrowia (NIHSS, National Insititutes of Health Stroke Scale).

Poniżej publikujemy gotowy do pobrania i wydrukowania oraz wypełnienia z pacjentem kwestionariusz Skali NIHSS.

Dokument można za darmo przeczytać, pobrać, wydrukować i wykorzystać w codziennej pracy z pacjentami - jednakże dostęp jest ograniczony jedynie dla zalogowanych użytkowników portalu. Zarejestruj się lub zaloguj, aby skorzystać z niego bezpłatnie.