Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta przeprowadził badania satysfakcji pacjenta

22 stycznia 2023
Rzecznik Praw Pacjenta przeprowadził badania satysfakcji pacjenta

Głównym celem badania była poprawa efektywności działań Urzędu w zakresie wzrostu satysfakcji pacjentów w doświadczeniach, związanych z bezpośrednią obsługą.