Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARKA ZAWÓD PIELĘGNIARKI PRACA PIELĘGNIARKI

Satysfakcja zawodowa- czy lubisz być pielęgniarką?

11 maja 2012

Praca to znaczna część naszego życia. Jest jedną z tych wartości, które nadają mu sens, budują poczucie satysfakcji i spełnienia, stwarzają szansę znalezienia przyjaznego, inspirującego kręgu zawodowego. Ile wspólnego ma to z rzeczywistością? Pielęgniarka, napotykając w swojej pracy różnorodne sytuacje stresowe, musi umieć wypracować sposób radzenia sobie ze stresem i potrafić elastycznie dostosowywać go do wymagań sytuacji. Zwalczanie skutków stresu i jego przyczyn powinno się stać działaniem priorytetowym , w szczególności w sektorze opieki zdrowotnej ze względu na jego istotę, czyli profesjonalne pomaganie drugiemu człowiekowi.