Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO BADANIE FIZYKALNE

Rozpoznanie tężyczki. Objaw Chwostka, objaw Trousseau

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 1 września 2022
Rozpoznanie tężyczki. Objaw Chwostka, objaw Trousseau

Objaw Chwostka to charakterystyczny objaw tężyczki, czyli obniżonego poziomu wapnia we krwi. Polega on na skurczu mięśni mimicznych twarzy, po uderzeniu młoteczkiem neurologicznym w okolicę policzka – około 2 cm do przodu od małżowiny usznej. 

Ryc. 1. Objaw Chwostka

Objaw Trousseau wskazuje na obecność tężyczki, czyli zespołu objawów zależnych od niedoboru wapnia w organizmie. Choroba manifestuje się napadami tonicznych skurczów mięśni szkieletowych oraz nadpobudliwością układu nerwowego. 

Ryc. 2. Objaw Trousseau

Tężyczka to objaw charakteryzujący się niekontrolowanymi, często bolesnymi skurczami lub drżeniami mięśni oraz nieprzyjemnymi mrowieniami (zwanymi parastezjami), które mogą trwać różnie długo. Wystąpienie tężyczki związane jest ze zwiększoną szybkością przekazywania sygnałów pomiędzy nerwami a mięśniami, tzw. nadmierną pobudliwością nerwowo-mięśniową. Pierwiastkiem, który bierze istotny udział w procesach przekazywania impulsów nerwowo-mięśniowych jest wapń. Zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, któremu często towarzyszy zmniejszenie stężenia magnezu i potasu prowadzą do występowania tężyczki.