Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PSYCHOLOGIA STRES W PRACY WYPALENIE ZAWODOWE PRACA PIELĘGNIARKI

Badanie pielęgniarskie. Konsekwencje wypalenia zawodowego

22 kwietnia 2008

Wypalenie zawodowe dotyka coraz więcej osób wykonujących zawód pielęgniarki, powodując wiele niekorzystnych zjawisk: obniżenie jakości i efektywności pracy, problemy zdrowotne, wzrost frustracji, konflikty w zespole pracowniczym, rutynę, płynność kadry, odchodzenie od zawodu. Wypalenie rzutuje na życie zawodowe i obniża poziom satysfakcji w życiu prywatnym osoby nim dotkniętej. U pielęgniarek zjawisko to przyczynia się do rezygnowania z zawodu i podejmowania kształcenia w dziedzinach nie związanych z medycyną. Konsekwencje wypalenia zawodowego pielęgniarek mają więc wymiar nie tylko indywidualny, ale i społeczny.