Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH OPIEKA OKOŁOPORODOWA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY PRACA POŁOŻNEJ

"Rodzić po ludzku" - także w pandemii. Kolejny apel RPO

4 lipca 2022
"Rodzić po ludzku" - także w pandemii. Kolejny apel RPO

Prawa rodzących kobiet, także w pandemii, nadal pozostają w zainteresowaniu  Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego monitoruje działania Fundacji “Rodzić po Ludzku”, której raport wskazuje na nieprzestrzeganie tych praw przez publiczne szpitale w dobie koronawirusa. RPO Marcin Wiącek po raz kolejny pisze w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - po jego analizie raportu i spotkaniu z przedstawicielami Fundacji.