Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI SAMOBÓJSTWO

Program zapobiegania zachowaniom samobójczym – ankieta potrzeb szkoleniowych

13 października 2022
Program zapobiegania zachowaniom samobójczym – ankieta potrzeb szkoleniowych

W celu poznania doświadczeń, potrzeb edukacyjnych oraz potrzeb dotyczących postępowania z osobami z zachowaniami samobójczymi, z którymi mają kontakt różne grupy zawodowe pracujące w sektorze ochrony zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniżej ankiety.