Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE KARDIOLOGIA WSTRZĄS KARDIOGENNY OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA OSTRA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA NADCIŚNIENIE TĘTNICZE OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE

Postępowanie we wstrząsie kardiogennym

Adam Stępka, 18 grudnia 2020
Postępowanie we wstrząsie kardiogennym

Postacią ostrej niewydolności serca przebiegającą z hipotensją i z cechami hipoperfuzji jest wstrząs kardiogenny. Jego najczęstszą przyczyną w warunkach przedszpitalnych jest ostre niedokrwienie mięśnia sercowego.

Medyczne czynności ratunkowe należy rozpocząć od usystematyzowanej oceny stanu pacjenta, niezwłocznie rejestrując przy tym 12-odprowadzeniowy zapis EKG. Od początku należy monitorować czynność elektryczną mięśnia sercowego oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi. Należy zidentyfikować przyczyny ostrej niewydolności serca, którymi mogą być: 

  • ostry zespół wieńcowy,
  • stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • przyczyny mechaniczne,
  • zatorowość płucna.