Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024

Miażdżyca, jako przewlekły proces zwyrodnieniowo-wytwórczy zachodzący w ścianach naczyń krwionośnych, jest główną przyczyną ostrych zespołów wieńcowych, stanowiących grupę chorób, których wspólną przyczyną jest dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen a zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen.

Mimo że choroba niedokrwienna serca nadal pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, to w krajach europejskich w ciągu ostatniej dekady obserwowano spadek śmiertelności z jej powodu. Badania naukowe dowodzą, iż proces zwyrodnieniowo-wytwórczy zachodzący w ścianach naczyń krwionośnych może zachodzić już w życiu płodowym. Mimo płodowego pochodzenia omawianego procesu choroba sercowo-naczyniowa nie dotyczy całej populacji. Konsekwencją ostrego zespołu wieńcowego jest różnego stopnia upośledzenie funkcji skurczowej mięśnia sercowego, co w ciężkich przypadkach może prowadzić do rozwoju ostrej niewydolności serca w postaci wstrząsu kardiogennego.