Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI NFZ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym trzeba wiedzieć?

15 marca 2022
Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym trzeba wiedzieć?

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.