Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
POŁOŻNICTWO BADANIA FIZYKALNE

Badanie fizykalne w praktyce położnej – materiały multimedialne

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka M. Bień, prof. UM, 16 sierpnia 2023
Badanie fizykalne w praktyce położnej – materiały multimedialne

Rozwój ginekologii i położnictwa wiąże się ze stałym poszerzaniem kompetencji i uprawnień zawodowych położnej, w tym m. in. wykonywania przez nie badania ultrasonograficznego. Publikacja „Badanie fizykalne w praktyce położnej” jest odpowiedzią na te możliwości.  Dostępność, powszechność i wysoka wartość diagnostyczna badania USG pozwala postawić właściwą diagnozę, a w razie potrzeby wdrożyć optymalne postępowanie lecznicze.