Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI PERSONEL MEDYCZNY KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH WYNAGRODZENIE MINISTERSTO ZDROWIA

Odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia. Dyskutowano o konieczności zapewnienia kadr medycznych

8 kwietnia 2022
Odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia. Dyskutowano o konieczności zapewnienia kadr medycznych

6 kwietnia w Dąbrowie Górniczej odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia. Tematem przewodnim były wyzwania, jakimi dla systemu zdrowia są braki w kadrach medycznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pielęgniarek i położnych, lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz reprezentanci Rządu RP.