Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
POŁOŻNICTWO CIĄŻA WIELOPŁODOWA CIĄŻA WYSOKIEGO RYZYKA

O wielokrotnym szczęściu – kilka słów o nowej publikacji "Ciąża wielopłodowa"

null
lic. poł. Aleksandra Pliszka, 22 sierpnia 2022
O wielokrotnym szczęściu – kilka słów o nowej publikacji "Ciąża wielopłodowa"

W ostatnich latach stale obserwuje się zwiększenie występowania ciąż mnogich. Z pewnością do trendu tego przyczynił się rozwój wspomaganych technik rozrodu. Jednak ciąża mnoga przynosi nie tylko dużo większą radość z oczekiwania na narodziny, ale także nowe zagrożenia dla matki i rozwijających się płodów.