Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE FAS FASD PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY ALKOHOL W CIAŻY ALKOHOL

Jaką rolę w przeciwdziałaniu FAS mają pielęgniarki i położne? – 1.06 Dzień Bez Alkoholu

null
lic. poł. Aleksandra Pliszka, 1 czerwca 2022
Jaką rolę w przeciwdziałaniu FAS mają pielęgniarki i położne? – 1.06 Dzień Bez Alkoholu

Alkohol to wciąż najczęstsza używka w Polsce. Pomimo wielu akcji edukacyjnych, zwiększenia podatku akcyzowego a w konsekwencji wzrostu cen, spożycie napoi wysokoprocentowych wciąż nie maleje. Wydawać by się mogło, że świadomość skutków spożywania alkoholu, zwłaszcza w ciąży jest na wysokim poziomie. Niestety w codziennej praktyce cały czas borykamy się z konsekwencjami picia w ciąży w postaci płodowego zespołu alkoholowego.