Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Specjalny zespół w NIK oceni stan systemu ochrony zdrowia

9 lipca 2021
Specjalny zespół w NIK oceni stan systemu ochrony zdrowia

7 lipca 2021 r. przedstawicielki Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkały się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem. Jak podkreślają NIPiP i OZZPiP, NIK jest jedyną instytucją, która zareagowała na niepokojące informacje dotyczące zastępowalności kadr w tych zawodach.