Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
AKTUALNOŚCI OCHRONA ZDROWIA PERSONEL MEDYCZNY

NIK o zasobach kadrowych w placówkach medycznych. Nie jest dobrze

25 sierpnia 2023
NIK o zasobach kadrowych w placówkach medycznych. Nie jest dobrze

Braki kadrowe w szpitalach, przepracowanie, zawieranie dodatkowych umów cywilnoprawnych z pracownikami na takiego samego rodzaju pracę to tylko niektóre nieprawidłowości wykryte przez Najwyższą Izbę Kontroli.