Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.08.2022
AKTUALNOŚCI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA MINISTERSTO ZDROWIA

NIEporozumienie protestujących medyków z MZ - Komunikat

13 października 2021
Obrazek artykułu

12 października 2021  r. podczas konferencji prasowej w Białym Miasteczku 2.0 Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy odniósł się punkt po punkcie do NIEporozumienia proponowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Komitet przedstawia swoje stanowisko wobec porozumienia zaproponowanego przez resort zdrowia – poniżej publikujemy pełną treść Komunikatu strony protestującej.