Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI NFZ

NFZ: ruszył drugi etap dofinansowania informatyzacji

18 maja 2021

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu. Z wybranymi usługodawcami Centrum podpisze Porozumienia, dotyczące szczegółowych warunków uczestnictwa w Pilotażu EDM – etap II. Na podstawie zawartego Porozumienia uczestnik Pilotażu będzie mieć możliwość zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej.