Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI CHOROBY KARDIOLOGICZNE KARDIOLOGIA

Rusza pilotaż sieci kardiologicznej

11 maja 2021
Rusza pilotaż sieci kardiologicznej

Wczoraj została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Jednym z najważniejszych zadań Rady jest przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej.