Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
AKTUALNOŚCI ONKOLOGIA PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE NOWOTWORY NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA MINISTERSTO ZDROWIA

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Nowy program rządowy

10 lutego 2020
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Nowy program rządowy

Polską onkologię czekają kompleksowe zmiany. Rada Ministrów w drodze uchwały przyjęła strategię, która zakłada program opieki onkologicznej na lata 2020-2030. Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) proponuje działania, których realizacja stanowi próbę odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz obniżenia kosztów pośrednich wynikających z obciążenia pacjentów chorobami nowotworowymi.