Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA

MZ: z programu bezpłatnych leków skorzysta więcej osób

4 września 2023
MZ: z programu bezpłatnych leków skorzysta więcej osób

Rozszerzamy program. Jutro wchodzi w życie ustawa, na postawie której osoby, które ukończyły 65 lat, a także dzieci i młodzież do 18 lat otrzymają prawo do wybranych bezpłatnych leków.