Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ COVID-19

MZ publikuje komunikat w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników

16 grudnia 2021
MZ publikuje komunikat w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników

Minister Zdrowia określa jak powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka w miejscu pracy dla SARS-CoV-2. Ocena ryzyka powinna prowadzić do doboru zestawu skutecznych środków zapobiegawczych i łagodzących w celu uniknięcia narażenia na zakażenie COVID-19.