Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK

Kontrowersje wokół ChAL – stanowisko środowiska medycznego

Ewa Szarkowska, 22 listopada 2021
operacja z uzyciem narzedzi chirurgicznych, pielegniarka operacyjna

Mimo ostrego sprzeciwu Naczelnej Izby Lekarzy i krytycznych uwag środowiska pielęgniarek i położnych, minister zdrowia zdecydował o utworzeniu nowej specjalizacji – chirurgiczna asysta lekarza (ChAL). Rozporządzenia w tej sprawie zostało podpisane 10 listopada br.