Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA OPIEKA ZNIECZULENIE OGÓLNE

Wskazania do wykonania znieczulenia ogólnego

1 grudnia 2020
Wskazania do wykonania znieczulenia ogólnego

Anestezjologia jest dyscypliną medycyny zajmującą się okresem okołooperacyjnym, tj. przygotowaniem do znieczulenia, znieczuleniem chorych, zabezpieczeniem podstawowych czynności życiowych po przeprowadzonym znieczuleniu.

Znieczulenie ogólne to kontrolowane odwracalne wprowadzenie chorego w stan umożliwiający wykonanie operacji. Znieczulenie ogólne charakteryzują cztery cechy: sen i niepamięć następcza, uśmierzanie bólu, zwiotczenie mięśni, stabilność hemodynamiczna. Znieczulenie ogólne może być wykonane ze wskazań życiowych, pilnych, przyspieszonych i w trybie planowym. W przebiegu znieczulenia ogólnego należy wziąć pod uwagę poszczególne etapy znieczulenia oraz wszelkie wskazania i przeciwskazania, a także niebezpieczeństwa i powikłania związane z jego wykonywaniem. Wprowadzenie do znieczulenia (indukcja), indukcja wziewna, indukcja dożylna, intubacja dotchawicza, podtrzymanie znieczulenia (kondukcja) i wyprowadzenie ze znieczulenia (budzenie) to etapy znieczulenia ogólnego złożonego. Na wykonanie znieczulenia konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta, potwierdzone jego podpisem. Decyzję o konieczności wykonania znieczulenia ogólnego podejmuje konsylium lekarskie, jeśli stan pacjenta jest ciężki i nie ma możliwości uzyskania stosownej zgody.