Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
AKTUALNOŚCI SZCZEPIENIA SZCZEPIENIA OCHRONNE COVID-19

Kto zakwalifikuje i zaszczepi przeciwko covid-19? Jest już rozporządzenie MZ

12 kwietnia 2021
Obrazek artykułu

Jest już rozporządzenie ministra zdrowia, które przewiduje, że kwalifikacje do przeprowadzenia badania w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, oprócz lekarza uzyskują osoby wykonujące zawód lekarza dentysty, felczera, pielęgniarki, położnej ratownika medycznego - bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.