Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
AKTUALNOŚCI SZCZEPIENIA SZCZEPIENIA OCHRONNE KORONAWIRUS COVID-19

Masowe szczepienia przeciw COVID-19. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

18 grudnia 2020
Masowe szczepienia przeciw COVID-19. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Polskie Towarzystwa Wakcynologii w liście otwartym wyraziło głębokie zaniepokojenie z powodu pojawiania się w przestrzeni publicznej głosów podważających celowość masowych szczepień przeciw COVID-19, a pochodzących od osób, które nie są specjalistami z zakresu chorób zakaźnych, wakcynologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, czy też nauk pokrewnych.