Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA CHIRURGIA

NRL: "chirurgiczna asysta lekarza" nie rozwiąże istotnych problemów polskiej ochrony zdrowia

30 lipca 2021
NRL: "chirurgiczna asysta lekarza" nie rozwiąże istotnych problemów polskiej ochrony zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. NRL negatywnie ocenia projekt ministerstwa.