Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ARTYKUŁY SZCZEPIENIA EPIDEMIOLOGIA POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE ODCZYNY POSZCZEPIENNE KALENDARZ SZCZEPIEŃ EDUKACJA PACJENTA

Konieczność szczepień – edukacyjna rola pielęgniarki i położnej

2 marca 2021

Na wstępie naszego tekstu chciałyby­śmy mocno podkreślić, że jest on po­święcony tej grupie rodziców, którzy nie są pewni, czy szczepienia nie obciążyłyby zbytnio organizmu ich dzieci. Wątpliwości te wynikają wyłącznie z problematycznego stanu zdrowia dziecka, a nie negatywnego nasta­wienia do szczepień w ogóle. Nie odnosimy się w nim do ruchu tzw. antyszczepionkowców.

Warto wziąć pod uwagę, że istnieje grupa dzieci z różnymi obciążeniami zdrowotnymi i bardzo trudną przeszłością medyczną. Cza­sem, nawet pomimo pozwolenia specjalistów, rodzice nadal mają wątpliwości, czy szczepie­nie nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia ich dziecka. Należy wtedy z nimi spokojnie i merytorycznie rozmawiać. Rozmowy te nale­ży ponawiać i cierpliwie tłumaczyć, dlaczego szczepienia są tak istotne. Warto też w takiej sytuacji, aby lekarz pediatra skierował dziec­ko do Wojewódzkiej Poradni ds. Szczepień w celu rozwiania niejasności oraz ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień.