Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE SZCZEPIENIA OCHRONNE PNEUMOKOKI

Szczepienie przeciwko pneumokokom. Nowe rekomendacje

30 września 2018

Zgodnie z postulatem Pediatrycznego Zespołu ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministerstwie Zdrowia potrzeba jest zmiana Programie Szczepień Ochronnych na 2019 rok. Jeden z elementów dotyczy szczepienia przeciwko pneumokokom.

W tekście szczegółowo opisano jakie zmiany i dlaczego powinny być wprowadzone w kontekście szczepień przeciwko pneumokokom. Zgodnie z rekomendacjami specjaliści apelują o przywrócenie szczepienia dla wszystkich wcześniaków szczepionką 13-walentową, a także wprowadzenie tychże w wybranych grupach ryzyka u dzieci i młodzieży, od 6 do 19 roku życia. Przywołana została wypowiedź prof. dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej, krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii. Podkreślono, że wszystkie postulaty potwierdzone zostały również przez Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach.