Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE FLORENCE NIGHTINGALE

Kanony Florence Nightingale nadal aktualne

13 września 2009

Odczytując dziś wskazówki prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, trzeba powiedzieć, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Choć upłynęło prawie 150 lat od ich sformułowania, są wśród nich takie, które wciąż wymagają wdrażania lub modyfikacji w sposób, jaki ona rekomendowała. Należą do nich: właściwe zarządzanie, warunki fizyczne, mądre wsparcie, obserwacja chorego. Trudność ze wdrożeniem tych kanonów wynika stąd, że w dużej mierze zależą one nie od przepisów, lecz od samej pielęgniarki, jej talentu, predyspozycji i wiedzy, umiejętności zawodowych, wrażliwości, gotowości podejmowania terapeutycznego kontaktu z chorym. 

Studiowanie pism Florence Nightingale jest dla pielęgniarki naprawdę fascynującym zajęciem. Wydawało mi się, że wiele jej przemyśleń jest nadal aktualnych i postanowiłam sprawdzić to przez systematyczną analizę. Poddałam jej angielską wersję liczącej około 100 stron książki „Notes on Nursing”. Zawiera ona zalecenia dla pielęgniarek na temat prawidłowej opieki nad pacjentem szpitalnym, które są ujęte w 12 punktach, zwanych kanonami. Każdy kanon jest uzupełniony o propozycje rozwiązań i sugestie. Wybrałam istotne cytaty z każdego kanonu i porównałam je z obecną sytuacją w szpitalu na podstawie moich spostrzeżeń i wiedzy.