Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE FLORENCE NIGHTINGALE TEORIA PIELĘGNOWANIA WEDŁUG FLORENCE NIGHTINGALE

Pielęgniarstwo według F. Nightingale

1 czerwca 2013

Wpływ Florencji Nightingale na pielęgniarstwo trudno przecenić. Stworzyła pierwszy teoretyczny model pielęgnowania, a także instytucje, które pozwoliły wdrożyć go w życie. Jej prekursorska koncepcja nowoczesnego pielęgniarstwa jest aktualna po ponad stu latach.