Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
AKTUALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA RZECZNIK PRAW PACJENTA MINISTERSTO ZDROWIA SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Jakie są wnioski z dyskusji ekspertów o kształcie ustawy o bezpieczeństwie pacjenta?

28 kwietnia 2022
Jakie są wnioski z dyskusji ekspertów o kształcie ustawy o bezpieczeństwie pacjenta?

22 kwietnia 2022 r. odbyła się konferencja organizowana przez Rzecznika Praw Pacjenta i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Eksperci, decydenci i przedstawiciele organizacji pacjentów dyskutowali nad kształtem ustawy o bezpieczeństwie i jakości w ochronie zdrowia.