Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI SYSTEM SZPITALNY

OZZPiP negatywnie ocenia projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

3 lutego 2022
OZZPiP negatywnie ocenia projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wysłał ocenę projektu ustawy przygotowanej przez resort zdrowia (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD321). Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności trafił do konsultacji publicznych.