Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI WOJNA PRACA PIELĘGNIARKI

Jakie działania powinny zostać podjęte, by wesprzeć pielęgniarki uciekające z Ukrainy?

4 maja 2022
Jakie działania powinny zostać podjęte, by wesprzeć pielęgniarki uciekające z Ukrainy?

Przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych zwrócili się do polskich  decydentów o podjęcie działań, na rzecz wsparcia dla pielęgniarek uciekających przed wojną w Ukrainie, niezależnie od ich miejsca czasowego pobytu i dalszych planów. Przedstawiono możliwe kierunki działań pomocowych.