Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI

Jaka jest sytuacja medyków i pacjentów z Ukrainy w Polsce?

15 czerwca 2023
Jaka jest sytuacja medyków i pacjentów z Ukrainy w Polsce?

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej zbadała jak przebywający w Polsce Ukraińcy korzystają z polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz jak swoją sytuację widzą medycy z krajów Europy Wschodniej, którzy pracują lub starają się o pracę w polskich placówkach medycznych.