Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI KONFERENCJA PROGRAMY ZDROWOTNE

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 27 maja

15 maja 2023
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 27 maja

Tematem wydarzenia jest „Dług zdrowotny - wyzwaniem dla pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych”. - Podczas III Konferencji Naukowej WUMed  pojawił się w debacie temat długu zdrowotnego. Postanowiliśmy go rozwinąć w tym roku, uznając za niezwykle istotny dla środowiska medycznego - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, pomysłodawczyni i główna organizatorka konferencji naukowych Warszawskiej Uczelni Medycznej.