Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 PANDEMIA

Czy omikron będzie ostatnim wariantem budzącym niepokój?

11 stycznia 2022
Czy omikron będzie ostatnim wariantem budzącym niepokój?

Omikron dotrze do ludzi, których pozostałe warianty ominęły i zapewni długoterminową odporność. Wraz z odpornością ze szczepionki może być ostatnim wariantem, który koncentruje tak dużo naszej uwagi – mówi biolog ewolucyjny, dr Rafał Mostowy.