Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Braki kadrowe wśród pielęgniarek i położnych? MZ odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

12 października 2023
Braki kadrowe wśród pielęgniarek i położnych? MZ odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Zapewnienie odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych pozostaje problemem strukturalnym. Przedstawicielki tego środowiska sygnalizują pogłębianie się “luki pokoleniowej”. Wobec tego Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do minister zdrowia Katarzyny Sójki. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia obszernie opisuje działania w celu zwiększenia liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej.