Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD POŁOŻNEJ FLORENCE NIGHTINGALE 2020 ROK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NURSING

2020 Rokiem Pielęgniarek i Położnych

25 lutego 2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rok 2020 będzie Rokiem Pielęgniarki i Położnej. W związku z tym WHO planuje wiele programów i raportów przez cały rok. W roku 2020 przypada również kulminacja kampanii Nursing Now, w której współpracują Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowa Rada Pielęgniarek, a której orędownikiem jest Kate Middleton, księżna Cambridge.

W tym roku przypada również 200. rocznica urodzin Florence Nightingale, która założyła pierwszą opartą na podstawach naukowych szkołę pielęgniarską - Nightingale School of Nursing w szpitalu St. Thomas’ Hospital w Londynie. Pomagała także w szkoleniu położnych i pielęgniarek pracujących w zakładach pracy. Koncentrując się na roli, jaką odgrywają pielęgniarki i położne, warto przyjrzeć się problemowi związanemu z niedoborem personelu pielęgniarskiego w służbie zdrowia. Zmiany w kształceniu podyplomowym w kierunku zaawansowanej praktyki spowodują, iż staniemy się liderami także w praktyce klinicznej, gdzie lekarz będzie konsultował trudniejsze przypadki, a pielęgniarki będą pracować na własnych dokumentach klinicznych według najlepszych dowodów naukowych.