Facebook Pixel Code
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PIELĘGNIARKA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek"

Ikonka kalendarza 08.05.2021 Ikonka pinezki Gdańsk

PULS-MEDIC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku organizuje szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek" na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia opublikowane przez Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Wymagany kurs specjalistyczny:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)

Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:

  • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • posiadają dyplom ratownika medycznego,
  • lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).

Uczestnik specjalizacji przed zaliczeniem szkolenia zobowiązany jest do udokumentowania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Szczegóły na temat szkolenia na stronie https://pulsmedic.pl/#/szkolenia